Πανδημία και συμβατικές σχέσεις: Webinar από την Ένωση Αστικολόγων


H Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει διαδικτυακή σύγχρονη επιστημονική εκδήλωση (webinar) μέσω ΖΟΟΜ στις 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 µε θέμα: «Πανδημία και συμβατικές σχέσεις»
Ομιλητής: Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Παρεμβαίνοντες: Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ και  Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Σχόλια