Νέες Ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Απρόβλεπτης Μεταβολής των Συνθηκών από το ICC με αφορμή τον Covid-19


Τo Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), με αφορμή την πανδημία Covid-19, δημοσίευσε στις 25 Μαρτίου 2020 τις νέες Ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Ρήτρες περί Απρόβλεπτης Μεταβολής των Συνθηκών  (ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020 - March 2020), που επικαιροποιούν την έκδοση του 2003, προσφέροντας μια απλούστερη παρουσίαση και διευρυμένες επιλογές που καλύπτουν τις διάφορες εκτεταμένες ανάγκες των εταιρειών.
Οι εμπορικές συμβάσεις περιλαμβάνουν συχνά την Ανωτέρα Βία ή ρήτρες περί Απρόβλεπτης Μεταβολής των Συνθηκών  που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ανωτέρας βίας ή περιστατικού δυσχερειών που εμποδίζει ή παρεμποδίζει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών.
Δείτε τo κείμενο με τις νέες ρήτρες στα ελληνικά εδώ
Δείτε την έκδοση του ICC 2003 εδώ
Δείτε το αγγλικό κείμενο που επεξηγεί τους όρους εδώ

Σχόλια