Αναρτήθηκε το Μητρώο Παρόχων για το Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης


Το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην ανάρτηση του μητρώου παρόχων κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: "Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19, που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών" (αριθμός πρόσκλησης 2/2020).

Σχόλια