Πειθαρχική διαδικασία κατά δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και νομικών τμημάτων εταιρειών που δεν τηρούν τις υγειονομικές συστάσεις για λίγα άτομα σε κλειστούς χώρους


Πειθαρχική διαδικασία κατά δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και νομικών τμημάτων εταιρειών που δεν τηρούν την υποχρέωση να μη συγχρωτίζονται πολλά άτομα σε κλειστούς χώρους, προβλέπεται σε ανακοίνωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Επειδή κατά τις σαφείς συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός πλειόνων ατόμων σε κλειστούς χώρους, ο ΔΣΑ με ανακοίνωση της 16.3.2020, κάλεσε τους δικηγόρους, τις δικηγορικές εταιρίες και τα νομικά τμήματα εταιριών, όπου απασχολούνται άνω των τεσσάρων ατόμων στον αυτό χώρο, να περιορίσουν τη φυσική παρουσία των δικηγόρων σε αυτούς, υιοθετώντας είτε τηλεργασία, είτε εκ περιτροπής απασχόληση (έως δύο ατόμων ανά ημέρα).
Σε περίπτωση που οι ως άνω εντολείς δεν ακολουθούν τις προαναφερθείσες συστάσεις, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υγεία των δικηγόρων, οι συνάδελφοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αναφορά στον Πρόεδρο της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, κ. Χαράλαμπου Αναλυτή, ώστε να κινηθεί οίκοθεν η πειθαρχική διαδικασία.
Ο ΔΣΑ θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, ώστε να προστατευτούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από κάθε κίνδυνο για την υγεία τους, στις παρούσες έκτακτες συνθήκες υγειονομικής απειλής». (dsa.gr)
Όλες οι τελευταίες νομικές και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό εδώ

Σχόλια