Νέα ΚΥΑ ημερ.15-3-2020 για την Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων


Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στις 15.3.2020 (ΦΕΚ Β 864) – Πρόκειται για την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020».

Σχόλια