Υποτροφία για διδακτορικό Νομικής στο Βέλγιο


To Πανεπιστήμιο του Ghent στο Βέλγιο προσφέρει υποτροφία για Διδακτορικό στο Τμήμα Εγκληματολογίας, Ποινικού και Kοινωνικού Δικαίου στο πεδίο του Δικαίου Προστασίας της Υγείας. Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εργασθεί στο αντικείμενο αυτό με επίκεντρο την αρχή της διαφάνειας στην επεξεργασία δεδομένων υγείας. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  μέχρι 4 Απριλίου 2020.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου