Ηχορύπανση από τη λειτουργία βιομηχανίας (ΣτΠ)


Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη σοβαρή όχληση – ηχορύπανση που προκαλείται, κυρίως σε βραδινές ώρες, από γειτνιάζουσα βιομηχανία, εγκατεστημένη στη δημοτική ενότητα Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώθηκε ότι ο Δήμος Δέλτα και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προέβη σε αυτοψία, διαπίστωσε την έντονη αυτή όχληση και ζήτησε τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και τη διενέργεια ηχομέτρησης από τη Δ/νση Ανάπτυξης.
Η εν λόγω βιομηχανία πραγματοποίησε σειρά μετρήσεων και διαπίστωσε ότι ο θόρυβος ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διατήρησης καλών σχέσεων γειτνίασης προέβη σε μετατροπές πιθανών σημείων θορύβου χωρίς όμως να λυθεί το πρόβλημα.
Κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη, των ενεργειών και των επισημάνσεών του, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσ/νικης διερεύνησε το ζήτημα, διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω μονάδα και ηχομέτρηση κατά την οποία διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας.
Η αρμόδια υπηρεσία προέβη στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ζήτησε από την επιχείρηση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου ο θόρυβος να βρίσκεται εντός των επιτρεπομένων ορίων.
Κατόπιν αυτών, οι εκμεταλλευτές της εγκατάστασης προέβησαν στις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες για την αντιμετώπιση του θορύβου, καθώς και σε συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της μονάδας στις υποδείξεις της υπηρεσίας και η σύννομη λειτουργία της.
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσ/νικης ενημέρωσε την Αρχή ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας πραγματοποίησε εκ νέου ηχομέτρηση στην επιχείρηση και δεν διαπιστώθηκαν πλέον από τη λειτουργία της δραστηριότητας υπερβάσεις του ορίου θορύβου. (synigoros.gr)
Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου