Θέση ασκούμενου δικηγόρου στην Περιφέρεια Κρήτης


H Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας / στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για διάρκεια έξι (6) µηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης (03-01-2020) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete. gov.gr), ήτοι έως και την 13-01-2020. Δείτε περισσότερα εδώ
Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για Νομικούς-Δικηγόρους εδώ

Σχόλια