Υποτροφίες Νομικής με μηνιαίο μισθό από 2.325 ευρώ στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ


H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία προσφέρει πλήρεις υποτροφίες για Διδακτορικό. Απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Προβλέπεται σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 ετών και μηνιαίος μισθός 2.325 ευρώ τον πρώτο χρόνο που αυξάνεται σε 2.972 ευρώ τον τέταρτο χρόνο. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 23 Μαρτίου 2020, 23.59. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου