Υποτροφίες Νομικής με μηνιαίο μισθό από 2.325 ευρώ στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ


H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία προσφέρει πλήρεις υποτροφίες για Διδακτορικό. Απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Προβλέπεται σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 ετών και μηνιαίος μισθός 2.325 ευρώ τον πρώτο χρόνο που αυξάνεται σε 2.972 ευρώ τον τέταρτο χρόνο. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 23 Μαρτίου 2020, 23.59. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια