Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο: Η τυπωμένη σήμανση "X" στην πρόταση "δεν ζήτησε δικηγόρο" δεν αποτελεί έγκυρη παραίτηση από το δικαίωμα σε δικηγόρο (ΕΔΔΑ)


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε ομόφωνα για άλλη μια φορά την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 και 3 (γ) της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο) στην υπόθεση Akdağ v. Turkey (αρ.αίτησης 75460/10, ημερ. απόφασης 17.9.2019)
Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένα στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο ατόμου κρατούμενου στην αστυνομία. Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν μέλος παράνομης οργάνωσης μετά από βασανιστήρια από την αστυνομία και χωρίς να έχει δικηγόρο.
Αν και το ΕΔΔΑ απέρριψε τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας σχετικά με την καταδίκη της βάσει των καταθέσεών της στην τουρκική αστυνομία, οι οποίες ελήφθησαν υπό την απειλή βίας εξαιτίας έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, ωστόσο έκρινε ότι η τουρκική κυβέρνηση απέτυχε να αποδείξει ότι η τυπωμένη σήμανση «Χ» δίπλα στην πρόταση «δεν ζήτησε δικηγόρο» στην κατάθεση της είχε ως αποτέλεσμα την έγκυρη παραίτηση από το δικαίωμά της σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια αστυνομικής κράτησης.
Στην πραγματικότητα, μόλις απέκτησε πρόσβαση σε δικηγόρο κατά το τέλος της κράτησής της, η προσφεύγουσα ανακάλεσε την κατάθεσή της. Επίσης το Δικαστήριο δεν έμεινε ικανοποιημένο από την απάντηση του τουρκικού δικαστηρίου  στους ισχυρισμούς της, καθώς δεν εξέτασε την ισχύ της παραίτησης  ούτε και τις καταθέσεις που έδωσε στην αστυνομία εν απουσία δικηγόρου. Το δικαστήριο θεώρησε μάλιστα ότι η έλλειψη ελέγχου δεν είχε αποκατασταθεί με άλλες διαδικαστικές εγγυήσεις και, ως εκ τούτου, η συνολική νομιμότητα της διαδικασίας εναντίον της είχε παραβιασθεί.
(legalnews24.gr/echr)


Σχόλια