Τρομοκρατία στο διαδίκτυο: Πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ


Oι συμμετέχοντες στο 5ο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019  από τους επιτρόπους κ. Αβραμόπουλο και κ. Κινγκ, συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ —μια γρήγορη απόκριση για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το Facebook, το Twitter, η Google, η Microsoft, το Dropbox, το JustPaste.it και το Snap, δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται σε εθελοντική βάση εντός του πλαισίου που καθορίζεται από το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και, παράλληλα, να εγγυώνται την ισχυρή προστασία των δεδομένων και ισχυρές διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Στο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συζητήθηκε επίσης η συνολική πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο από την τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και τρόποι για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με άλλες προκλήσεις, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.
Στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, αρχηγοί κυβερνήσεων και διαδικτυακές πλατφόρμες συνυπέγραψαν την έκκληση του Christchurch για ανάληψη δράσης. Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο του Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο.
Το πρωτόκολλο της ΕΕ θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις διαδικτυακές πλατφόρμες να ανταποκρίνονται γρήγορα και συντονισμένα στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης.
Το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα από το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο θα προσφέρει τα εξής:
-Συντονισμένη και ταχεία αντίδραση: οι αρχές των κρατών μελών, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Παγκόσμιο Διαδικτυακό Φόρουμ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (GIFCT) και τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται γρήγορα και συντονισμένα, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία ανάσχεση της διάδοσης τρομοκρατικού ή βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου.
-Διευκόλυνση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα: σε περίπτωση κρίσης, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό περιεχόμενο (π.χ. διευθύνσεις URL, οπτικοακουστικά μέσα και μεταδεδομένα) σε εθελοντική βάση, με ασφαλή τρόπο και σε πραγματικό χρόνο.
-Διευκόλυνση εθελοντικών ρυθμίσεων: το πρωτόκολλο δεν αντικαθιστά τα εθνικά νομικά πλαίσια ούτε τους υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω εθνικά μέτρα δεν επαρκούν πλέον για τον συντονισμό μιας ταχείας και διασυνοριακής απόκρισης.
Στο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συζητήθηκε επίσης η συνολική πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο από την τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2018 και εξετάστηκαν οι αναδυόμενες προκλήσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε για πρώτη φορά και η παγκόσμια απειλή της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο.
Η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και διαδικτυακών πλατφορμών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων. Οι συμμετέχοντες προέβησαν επίσης σε επισκόπηση των εργασιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται ο ακροδεξιός εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση που προκαλεί ο βίαιος πολιτικός λόγος. (πηγή:Europa.eu)

Σχόλια