Η Κρίση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ


Η Κρίση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ - Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά).- Συλλογικό.
Στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, η πορεία προς την Ένωση είναι ασύμμετρη και συχνά ασυνεπής. Η Ένωση ήταν ανέκαθεν μια ιδέα, ένα όραμα σε αναζήτηση πραγματικότητας.
Η υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου σε πλαίσιο ελεύθερης πολιτειακής αλληλένθεσης και η διασφάλιση πολιτικών μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα περιστολής της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης συνιστούν μονόδρομο επιβίωσης για την Ευρώπη, σήμερα πιο πολύ ίσως από ποτέ.
If the crucial question for Europe, today more than ever before, is to re-detect its "soul" and, for us Europeans, our motive to co-exist in the Union as members of a "Community of Law" (Rechtsgemein-schaft), then, this volume can be considered to constitute a small contribution in this direction. (εκδόσεις Ευρασία, Απρίλιος 2019)


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου