Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4619 και 4620/2019 με την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Νόμοι 4619/2019 (Κύρωση Ποινικού Κώδικα) και 4620/2019 (Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Οι νέοι κώδικες αρχίζουν να ισχύουν από 1η Ιουλίου 2019 και παύουν να ισχύουν οι προϊσχύσαντες κώδικες.
Δείτε το νέο Ποινικό Κώδικα εδώ
Δείτε το Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εδώ
Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Τα μεγάλα φορολογικά προτερήματα και το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον: Μάθετε Περισσότερα ΕΔΩ

Σχόλια