Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ


Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,  στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις έργου  με δύο (2) φυσικά πρόσωπα για τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών νομικών του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών, με στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και αφετέρου την υποστήριξη των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών μεταναστών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019  (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους.

Σχόλια