Θέση Νομικού στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της, 1 θέσης κλάδου ΠΕ Νομικών.
 Απαιτείται: - Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,
- Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής
- Εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία ή στο ποινικό δίκαιο ή στο εμπορικό δίκαιο.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια