Τέσσερεις (4) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και  επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-1-2019 έως και 15-7-2019, να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου τ.ε. είτε ηλεκτρονικά,στο e-mail: nhatziharalambus@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε τέσσερεις (4). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, 2ος όροφος), την Τρίτη  15 Ιανουαρίου τ.ε.. και ώρα 11:00 π.μ.
Στην εν λόγω  διαδικασία, στην οποία  μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης διπλάσιοι (ήτοι 8) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.

Σχόλια