Αναστέλλει τη λειτουργία της η Νομική Σχολή Θράκης ως αντίδραση στην επικείμενη ίδρυση Νομικής στην Πάτρα


Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Νομική Κομοτηνής) αποφάσισε την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος από την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την επόμενη συνεδρίασή της την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ως άμεση αντίδραση και αντίθεση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην υλοποίηση της απόφασης ίδρυσης νέου Νομικού Τμήματος. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει την απόφαση ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σχόλια