Συνεχίζονται οι 2ωρες διακοπές στα δικαστήρια της Αθήνας μέχρι 16 Νοεμβρίου 2018


Το ∆.Σ. τον Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 30-10-2018 αποφάσισε οµόφωνα : 
Την παράταση των δίωρων διακοπών (καθηµερινά 13.00 ως 15.00) σε όλα τα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών ∆ικαστηρίων και την επέκταση της κινητοποίησης και στα ακροατήρια των Ειρηνοδικείων, µέχρι την Παρασκευή 16-11-2018, µε αίτηµα την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης των νέων συναδέλφων και την άµεση υλοποίηση του πορίσµατος της επιτροπής ανακατανοµής των οργανικών θέσεων από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΔΥΑ, οι διακοπές θα πραγµατοποιούνται για : Την προστασία της σωµατικής και ψυχικής υγείας των συναδέλφων µας από τον τεράστιο όγκο δουλειάς που έχουν φορτωθεί πέρα από κάθε όριο ανθρώπινων αντοχών και τους κινδύνους από ενδεχόµενα λάθη που αυτό συνεπάγεται, καθώς και για να έχουν την δυνατότητα οι Γραµµατείς των Εδρών να χρησιµοποιούν το δίωρο των διακοπών για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων εντός του ωραρίου της εργασίας τους.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου