Θέση Βοηθού Νομικού Συμβούλου στο ΝΑΤΟ με μηνιαίο μισθό 6.620 ευρώ


H Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCI-Communications and Information Agency) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, επιθυμεί να προσλάβει δικηγόρο για τη θέση του Βοηθού Νομικού Συμβούλου (Assistant Legal Adviser). Υπό τη γενική διεύθυνση του επικεφαλής νομικού συμβούλου, το Νομικό Γραφείο της Υπηρεσίας παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση και κατευθύνσεις προς τη διοίκηση και το προσωπικό (3000 πολιτικοί και στρατιωτικοί) σε νομικά ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πολιτικές του ΝΑΤΟ, τις συμφωνίες με έθνη, τα όργανα του ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, τις συμβάσεις με τη βιομηχανία, το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και τις ασυλίες, θέματα προσωπικού, δεοντολογία, πρότυπα συμπεριφοράς και πρόληψης της απάτης. Το αντικείμενο εργασίας αφορά μεταξύ άλλων στους τομείς Ανθρωπίνου Δυναμικού, Συμβάσεων, Γενικών Νομικών Θεμάτων κλπ. Προβλέπεται μηνιαίος μισθός 6,620.31 Euros. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ 

Σχόλια