Υποτροφία για Διδακτορικό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Βέλγιο


H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας στο Βέλγιο προσφέρει υποτροφία πλήρους απασχόλησης (100%) για Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου, για έρευνα σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος φορολογικής συμμόρφωσης στο Βέλγιο.
Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής στον τομέα του φορολογικού δικαίου, τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σχετικών με το ερευνητικό έργο της εργασίας και τη διδασκαλία και την έρευνα στη Νομική Σχολή, στο Επιχειρηματικό και Νομικό Τμήμα Ερευνών και στη Φορολογική Ακαδημία της Αμβέρσας.
Απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική. Οι φοιτητές στο τελευταίο έτος του πτυχίου τους μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση.  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση.
Προσφέρεται υποτροφία διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω διετή περίοδο μετά από θετική αξιολόγηση·
Η  ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2019.
Η μηνιαία επιχορήγηση κυμαίνεται από € 2.324,20 έως € 2.469,08.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 12 Αυγούστου 2018 και να περιλαμβάνουν αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacatur@uantwerpen.be. Για ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ και την περιγραφή των καθηκόντων, επικοινωνήστε με τον καθηγητή. Anne Van de Vijver, +32 3 265 58 32, anne.vandevijver@uantwerpen.be.

Σχόλια