Υποτροφία για Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

To Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προφέρει μία Ακαδημαϊκή Υποτροφία για το εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η υποτροφία αφορά το 50 τοις εκατό των διδάκτρων για το πρόγραμμα ΜΑ Ηuman Rights (ισοδυναμεί με £ 4.050).
Η υποτροφία απονέμεται σε ταλαντούχους σπουδαστές οποιασδήποτε εθνικότητας.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 03 Σεπτεμβρίου 2018 (11:59pm UK time).

Σχόλια