Προαγωγές δικαστών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ενδεκαμελής σύνθεση) της 29ης Μαΐου 2018 αποφάσισε τις προαγωγές Πρωτοδικών στο βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και των Αντιεισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Δείτε τα ονόματα εδώ
Επίσης το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της 14ης και 21ης Μαΐου 2018 αποφάσισε τις προαγωγές Εφετών στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και Προέδρων Πρωτοδικών στο βαθμό του Εφέτη. Δείτε τα ονόματα εδώ

Σχόλια