Αναστολή είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών (ατομική ειδοποίηση ΚΕΑΟ) με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Γράφει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος
Σε μια εποχή που οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τίθενται σε εφαρμογή, τα μικρά και μεσαία νοικοκυριά πλήττονται από παντού, με το Δημόσιο, μεταξύ άλλων πιστωτών (Τράπεζες, Ιδιώτες) να σκληραίνει τη στάση του και τις ατομικές ειδοποιήσεις ανείσπρακτων ασφαλιστικών εισφορών να έρχονται "βροχή" στους οφειλέτες, μια απόφαση, η υπ. αριθ. 128/18 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έδωσε ανάσα σε μία συνταξιούχο, πρώην ασφαλισμένη του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, νυν ΕΦΚΑ), η οποία κλήθηκε ξαφνικά από το ΚΕΑΟ να καταβάλλει το ποσό των 51.908,78 € ως μη εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές από το έτος 1991!
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε πως η καταβολή του ποσού θα προκαλέσει μια άνευ πάσης αμφιβολίας ανεπανόρθωτη βλάβη στην περιουσία της αιτούσας, καθότι από τα οικονομικά της στοιχεία, τα έξοδα διαβίωσης, τις φαρμακευτικές της δαπάνες και το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων, προέκυψε πως δεν διαθέτει επαρκή περιουσία για την αποπληρωμή του αιτούμενου ποσού κι έτσι ανέστειλε τα καταδιωκτικά μέτρα και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, που αποπειράθηκε να επιβάλει το Ταμείο
Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια