Αντισυνταγματική η υποχρεωτική διαμεσολάβηση


Aντισυνταγματική κρίθηκε η υποχρεωτική υπαγωγή υποθέσεων ιδιωτικών διαφορών στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συνεδρίασε και αξιολόγησε τη συνταγματικότητα και συμβατότητα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως νομοθετήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδoς και του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Βερβεσός κατά το άρθρο 14 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988).
Οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν για ορισμένες διαφορές υποχρεωτική προσφυγή στη διαμεσολάβηση και μόνο στην περίπτωση που η διαμεσολάβηση αποτύχει, οι διάδικοι να μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια.
Η αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων αποφασίστηκε από την Ολομέλεια κατά πλειοψηφία, και η απόφαση είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς το παρόν. Ανοίγει ωστόσο το δρόμο για να κριθούν οι επίμαχες ρυθμίσεις αντισυνταγματικές και από τα δικαστήρια, όταν θα κρίνουν υποθέσεις σχετικές επί της ουσίας.

Σχόλια