Θέσεις Νομικών στους Δήμους Ηρακλείου και Καβάλας


Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Νομικών για την υλοποίηση της Πράξης “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας”. Αιτήσεις έως και 6/7/2018. Δείτε περισσότερα εδώ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Νομικής για την υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA», διάρκειας έως 31.12.2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 02.07.2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια