Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Δικηγόρων


Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) ανέλαβε να συνδράμει την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) στην οργάνωση του νέου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Νέων Δικηγόρων. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να τονίσει τη σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου για τους νέους δικηγόρους. Το CCBE θεωρεί ότι αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη των εθνικών και περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων που επιθυμούν να εξοικειωθούν περισσότερο με τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου.
Ο διαγωνισμός θα αποτελείται από τρεις γύρους κατά τους οποίους οι εθνικές ομάδες θα πρέπει να επιδείξουν τις ικανότητές τους ως δικηγόροι ενώπιον κορυφαίων επαγγελματιών του ευρωπαϊκού δικαίου σε τομείς όπως το δίκαιο των επιχειρήσεων, η ποινική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το CCBE δεν συνέδραμε μόνο την ERA για την οργάνωση του διαγωνισμού, αλλά ήταν επίσης πρόθυμο να συνεισφέρει  με την εμπειρία  του στις διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο δεύτερος αντιπρόεδρος, κ. Ranko Pelicarić, όσο και ο τρίτη αντιπρόεδρος κ. Margarete Gräfin von Galen, θα συμμετέχουν ως μέλη της κριτικής επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τρίερ της Γερμανίας στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Σχόλια