Θέση Δικηγόρου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες


Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) προκηρύσσει 1 θέση Δικηγόρου για απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου έως 30-6-2018. Η θέση αφορά πρόγραμμα/δράση που υλοποιείται στην Κω.
Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της προστασίας από την έμφυλη βία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Europass cv το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates instructions και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Κως.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/4/2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr