Σεμινάρια για δικηγόρους σχετικά με την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που τηρούν στο δικηγορικό τους γραφείο


Ενημερωτικά σεμινάρια για δικηγόρους-ασκουμένους σχετικά με την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που τηρούν στο δικηγορικό τους γραφείο διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Τα σεμινάρια που διοργανώνονται με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη συμμετοχή εκπροσώπων της, και αρχίζουν στις 24.4.2018, σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομενων (GDPR), έχουν ως στόχο οι συμμετέχοντες δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ σε σχετική ανακοίνωση, θα ακολουθήσει νέος κύκλος σεμιναρίων χωρίς οικονομικό κόστος, που θα απευθύνεται προς όλους τους δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους,  προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που με βάση τον άνω Γενικό Κανονισμό (GDPR), ιδίως ως προς την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που τηρούν κατά το χειρισμό των υποθέσεων και κάθε άλλη εν γένει λειτουργία του δικηγορικού τους γραφείου.

Σχόλια