Πρακτική Έρευνα Ανθρωποκτονιών: Μέθοδοι, Διαδικασίες και Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνης


Πρακτική Έρευνα Ανθρωποκτονιών, του Vernon J.Geberth: Τακτικές, διαδικασίες και εργαστηριακές τεχνικές στην έρευνα των ανθρωποκτονιών (ο τόπος τέλεσης, τα καθήκοντα του αστυνομικού, φωτογραφίσεις, συλλογή πειστηρίων, ο ρόλος των ΜΜΕ κ.λπ.).
Ο τόπος τέλεσης μιας ανθρωποκτονίας είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός χώρος εγκλήματος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο αστυνομικός ή το ανακριτικό όργανο. Ανάλογα με τη φύση του θανάτου (από βία ή από φυσικά αίτια), η απάντηση στο "Τι συνέβει;" μπορεί να δοθεί μόνο μετά από μια προσεκτική και εμπεριστατωμένη έρευνα του τόπου τελέσεως του εγκλήματος, όπως επίσης και την εκτίμηση των διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων που θα συλλέξει ο ερευνητής που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή ιχνών του εγκλήματος, που βρέθηκαν στον τόπο όπου αυτό διεπράχθη, δηλώσεων που ελήφθησαν από τους υπόπτους, περιγραφών αυτoπτών μαρτύρων ή ευρημάτων εκ της νεκροψίας.
Η έρευνα για την εξιχνίαση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας είναι ένα άκρως επαγγελματικό και εξειδικευμένο εγχείρημα που απαιτεί πολυετή πρακτική εμπειρία, όπως επίσης και διαρκή εκπαίδευση και εξάσκηση. Ωστόσο, αυτού του είδους η έρευνα δεν εμπίπτει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των αρμοδίων ερευνητών, ούτε όλες οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας λύνονται επειδή τα εν λόγω άτομα είναι "πιο έξυπνα" από τους αστυνομικούς περιπολίας. Στην πραγματικότητα, η επιτυχής εξέλιξη μιας υπόθεσης ανθρωποκτονίας εξαρτάται συνήθως από τις αρχικές ενέργειες των αστυνομικών περιπολίας που επιλαμβάνονται του εκάστοτε τόπου εγκλήματος. Από τεχνικής απόψεως, όλοι οι αστυνομικοί έχουν καθήκον να συμβάλουν, με ενεργητικότητα και δεξιοτεχνία, στη διαδικασία διαλεύκανσης του εγκλήματος.
Ο Vernon J. Geberth είναι συνταξιούχος αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης με σχεδόν σαράντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Συνταξιοδοτήθηκε  ως επικεφαλής της Ομάδας Κρούσης Ανθρωποκτονιών του Bronx, η οποία χειριζόταν πάνω από 400 έρευνες για δολοφονίες ετησίως. (εκδόσεις Κάκτος)

Σχόλια