Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων: νέοι κανόνες για καλύτερη προστασία των καταναλωτών


Κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες για τα ελαττωματικά προϊόντα που αγοράζονται είτε από το διαδίκτυο είτε από τοπικά καταστήματα. Υπάρχουν διαφορές στις πολιτικές επισκευής, αντικατάστασης αλλά και στον χρόνο που έχουν διαθέσιμο οι καταναλωτές για την επιστροφή των προϊόντων.
Οι νέοι κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πανευρωπαϊκοί και καλύπτουν τόσο τις αγορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά όσο και σε καταστήματα.
Επιπλέον, ενισχύουν και τα δικαιώματα των αγοραστών:
-δίνοντας τους ελευθερία στην επιλογή διορθωτικών μέτρων: επισκευή ή αντικατάσταση και σε περίπτωση μη ικανοποιητικών συσκευών μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων
-απαλλαγή του καταναλωτή να αποδείξει ότι το αγαθό ήταν ελαττωματικό κατά τη στιγμή της παράδοσης/αγοράς για ένα έτος μετά την παράδοση/αγορά.
Η ευθύνη των ελαττωματικών προϊόντων, μέχρι και δύο χρόνια μετά την αγορά τους παραμένει στους εμπόρους, ωστόσο ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν -κατά το δεύτερο έτος- ότι το ελάττωμα δεν προκλήθηκε από δική τους ευθύνη.
Οι νέοι κανόνες για τις αγορές ελαττωματικών προϊόντων, έρχονται μετά την απόφαση για την κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού στις διαδικτυακές αγορές, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2018. (europarl.europa.eu)

Σχόλια