Πρόσληψη Δικηγόρου στο Δήμο Χαλκηδόνος


Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Χαλκηδόνος. Ο υποψήφιος για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι Δικηγόρος παρ εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια