Πρόσληψη διδασκόντων στη Νομική Σχολή Αθηνών

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής Αθηνών (συν. 10.1.2018) αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ως εξής:
- Οικογενειακό Δίκαιο (υποχρεωτικό μάθημα Β΄ εξαμήνου του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου)
- Πολιτική Δικονομία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου)
- Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (μάθημα υποχρεωτικής επιλογής, Η΄ εξαμήνου του Τομέα Διεθνών Σπουδών)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 47, 10672, τηλ. 2103688638 & 2103688661) από 2.2.2018 έως 12.2.2018 και ώρες 9.00 με 14.30 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχόλια