Νέος τόπος εκδίκασης των συναινετικών διαζυγίων

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 86298/12/5-1-2018 (ΦΕΚ Β' 6/2018) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων των συναινετικών διαζυγίων - που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 8.1.2018 έως και τις 15.10.2018 -  ορίζεται η αίθουσα 3 του 2ου ορόφου του κτηρίου του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών, οδός Δέγλερη 4, στην Αθήνα.  Όπως αναφέρεται στην ΥΑ, προκύπτει ότι υπάρχει διαρκής αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεων όσον αφορά στην εκδίκαση των υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων, στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω μεταφοράς του εν λόγω τμήματος σε άλλη τοποθεσία και ειδικότερα στην οδό Δέγλερη 4.

Σχόλια