Εξελίξεις στην αίτηση ακύρωσης υπό την επιρροή του δικαίου της Ένωσης

Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου από το Ίδρυμα Μ.Στασινόπουλου: Το επόμενο Σεμινάριο θα γίνει στις 18:00 την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εισηγήτρια θα είναι η κ. Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: "Εξελίξεις στην αίτηση ακύρωσης υπό την επιρροή του δικαίου της Ένωσης."
Οι συνεδρίες γίνονται στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συμμετέχουν Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.
Για την είσοδο στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται δικηγορική ή αστυνομική ταυτότητα.

Σχόλια