Πρακτική άσκηση στον Συνασπισμό υπέρ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

O Συνασπισμός Υπέρ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (CICC) προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης. Ο ασκούμενος θα συνδράμει τον Διευθυντή Επικεφαλής του Γραφείου και Βοηθό Προγράμματος καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό σε διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα που συνδέονται με την οργάνωση γραφείου και διοίκηση του προγράμματος. Απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους στους τομείς του δικαίου, διοίκησης, διεθνών σχέσεων, πολιτικών επιστημών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες και Αιτήσεις εδώ

Σχόλια