Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors) διοργανώνει τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης ετησίως σε τομείς που αφορούν το έργο του. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται για μέγιστο διάστημα 3, 4 ή 5 μηνών. Μπορούν να αμείβονται (1120 € / μήνα) ή να μην αμείβονται ανάλογα με τον προϋπολογισμό διαθέσιμων πιστώσεων. Οι 3 περίοδοι οργανώνονται κάθε χρόνο ξεκινώντας από: 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Σεπτεμβρίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την περίοδο Μαϊου 2018:  31 Ιανουαρίου 2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια