Τί αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Ασύλου για τον Τούρκο αξιωματικό

Σύμφωνα με την Απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Ασύλου (αρ. Υπόθεσης 37,668) ο ένας από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, που εισήλθαν στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία, αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας, δεδομένου ότι υφίσταται κίνδυνος δίωξης σε βάρος του για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και στα άρθρα 2 εδ. ε΄ και 13 του π.δ/τος 141/2013.
Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι οι αποδιδόμενες στον προσφεύγοντα πράξεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα, ότι η περιγραφή των σχετικών πράξεων, όπως αναφέρονται στην ως αίτηση έκδοσης της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης είναι εντελώς αόριστη, ενώ ούτε από άλλα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, σε συνδυασμό με όσα εκτέθηκαν από τον προσφεύγοντα, προέκυψαν κρίσιμα στοιχεία και περιστατικά που να θεμελιώνουν «σοβαρούς λόγους», οι οποίοι να οδηγούν στην κρίση ότι ο προσφεύγων συμμετείχε στη διάπραξη του πραξικοπήματος. 
Κατά την κρίση της Επιτροπής δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του προσφεύγοντος από το καθεστώς διεθνούς προστασίας, κατά τα άρθρα 1 ΣΤ της Σύμβασης της Γενεύης και 12 της Οδηγίας 2011/95/ ΕΕ, ενώ συντρέχει σοβαρός κίνδυνος σε περίπτωση επιστροφής του προσφεύγοντος στην Τουρκία, να κρατηθεί από τις αστυνομικές και σωφρονιστικές αρχές της Τουρκίας και να υποστεί βασανιστήρια και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. 
Επίσης, κατά την Επιτροπή, συντρέχει εύλογος κίνδυνος, ο προσφεύγων, σε περίπτωση επιστροφής του στην Τουρκία, να δικασθεί από δικαστήριο το οποίο δεν θα παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική κρίση, δεδομένης της αθρόας αποπομπής μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών, καθώς και της ύπαρξης πλήθους ενδείξεων για ισχυρές πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο των δικαστών μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος στην Τουρκία. 
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προσέφυγε εναντίον της απόφασης της Επιτροπής Ασύλου με σκοπό την ακύρωσή της.
(πηγή: ddikastes.gr)

Σχόλια