Επιβολή ΕΝΦΙΑ σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αριθ. αποφ. 4804/2017 (19ο Τμήμα, Τριμελές):
- Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου και της χρηστής διοίκησης επιτάσσουν την, κατ’ επιείκεια εκ μέρους της διοίκησης και υπέρ του φορολογούμενου, αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που ανακύπτουν από το διαδικαστικό πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4223/2013 (ΕΝΦΙΑ), ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και όχι να παρακωλύεται αυτή
- Οι δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, ως μη εμπίπτουσες στην απαγόρευση για πολεοδομική χρήση. Απαλλάσσονται οι αρχαιολογικοί χώροι
- Προσδιορισμός της αξίας δασικής και αναδασωτέας έκτασης για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού και όχι βάσει της δασικής νομοθεσίας
- Αμφισβήτηση της αξίας της δασικής και της αναδασωτέας έκτασης γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΠΟΛ 1163/2015 (adjustice.gr)

Σχόλια