Θέση Δικηγόρου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιθυμεί να προσλάβει για τη Νομική Διεύθυνση-Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, Τεχνικής Βοήθειας και Διοικητικού Δικαίου στην έδρα της στο Λουξεμβούργο, Συνεργάτη Δικηγόρο, ειδικευμένο στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Δικαστήρια, Ακίνητα και Κατασκευές. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 έτη. Οι συνεντεύξεις αναμένονται για τα μέσα Ιανουαρίου του 2018. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 30η Νοεμβρίου 2017. Δείτε περισσότερα και υποβάλετε αίτηση εδώ

Σχόλια