Θέση Δικηγόρου στα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Δικηγόρου για ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας.
Αρχικά απαιτείται μόνο ηλεκτρονική αποστολή των βιογραφικών των ενδιαφερoμένων έως τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. με την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης
«Για τον ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αθηνών» και του κωδικού θέσης «ΔΚ». Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλούμενων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια