Επιμέλεια ανηλίκου επί συναινετικού διαζυγίου - Μετοίκηση σε άλλη χώρα

ΜΠρΣπαρτ 23/2017 ( ΧρΙΔ 2017,347):  Επιμέλεια ανήλικου τέκνου σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου. Η προσωρινής διάρκειας συμφωνία των γονέων σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία τους με το ανήλικο τέκνο, η οποία επικυρώνεται από το δικαστήριο που επιλαμβάνεται του συναινετικού διαζυγίου, επιτρέπεται να εφαρμόζεται από τους γονείς και μετά την έκδοση του διαζυγίου. Μόνο όταν οι γονείς επιθυμούν διαφορετική ρύθμιση του θέματος της επιμέλειας, οφείλουν να απευθυνθούν εκ νέου στο δικαστήριο, το οποίο δικάζει τη σχετική αίτηση κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Περιεχόμενο του δικαιώματος επιμέλειας. Ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου έχει κατ’ αρχήν δικαίωμα, στο πλαίσιο καθορισμού του τόπου διαμονής του τέκνου, να το απομακρύνει από την Ελλάδα και να το εγκαταστήσει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Πότε η μεταφορά του τέκνου στο εξωτερικό συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άλλος γονέας, που έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, μπορεί να αιτηθεί την ανάθεση της επιμέλειας στον ίδιο, όχι όμως και την απαγόρευση της απομάκρυνσης του τέκνου από τον γονέα που διατηρεί την επιμέλεια. (Η περίληψη λήφθηκε από τα ΧρΙΔ 2017,347) Δείτε την απόφαση στο  eod.gr

Σχόλια