Ανακρινόταν για 7 χρόνια ως μάρτυρας χωρίς δικηγόρο και τελικά καταδικάστηκε. Το ΕΔΔΑ επιδίκασε αποζημίωση για υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδίκασε τη Λετονία για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που αναφέρεται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου. Η υπόθεση (αρ. προσφυγής 22059/08) αφορούσε ποινική διαδικασία για υπεξαίρεση κεφαλαίων. 
Η προσφεύγουσα, μια λογίστρια από τη Ρίγα, ισχυρίστηκε ότι ανακρίθηκε κατά τη διάρκεια των ποινικών ερευνών ως μάρτυρας (χωρίς επομένως να εκπροσωπείται από δικηγόρο) για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν της αποδοθούν κατηγορίες επισήμως και ειδικότερα ανακρινόταν ως μάρτυρας από την έναρξη της έρευνας το 1998, ωστόσο απέκτησε την ιδιότητα της κατηγορουμένης το 2005 και τελικά καταδικάστηκε το 2007. Το ΕΔΔΑ στην απόφασή του της 5ης Οκτωβρίου 2017 ομόφωνα αποφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, κρίνοντας ότι η χρονική περίοδος των 9 ετών και δέκα μηνών που διήρκεσαν οι ποινικές διαδικασίες ήταν υπερβολικά μεγάλη. 
Ειδικότερα το Δικαστήριο θεώρησε ότι παρότι η έναρξη της έρευνας έγινε το 1998, η προσφεύγουσα λογίστρια δεν ενημερώθηκε για τις εις βάρος της κατηγορίες πριν το 2005, κι αυτό γιατί αντιμετωπιζόταν ως ύποπτη από την αρχή της ποινικής διερεύνησης και κατά τη διάρκεια αυτής, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ανακρινόταν υπό την δικονομική ιδιότητα της μάρτυρος σε πλείστες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου.
Το Δικαστήριο επίσης έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 και 3 γ’ της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε νομική συνδρομή ιδίας επιλογής), κι αυτό γιατί το ΕΔΔΑ παρότι έκρινε ότι ήταν λυπηρό ότι η προσφεύγουσα λογίστρια δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την συνδρομή ενός δικηγόρου κατά τη διάρκεια της ποινικής προδικασίας από το 1998 μέχρι το 2005, επειδή της είχε αποδοθεί η ιδιότητα της μάρτυρα, η συνολική διαδικασία της ποινικής δίκης δεν ήταν ανεπανόρθωτα προκατειλημμένη εναντίον της. Τελικά το ΕΔΔΑ επιδίκασε στην προσφεύγουσα το ποσό των 4000 ευρώ για ηθική βλάβη. (legalnews24.gr/hudoc.echr.coe.int)

Σχόλια