Ανακοινώσεις των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιά για τις Προσημειώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων, από 17-7-2017 έως 15-9-2017 οι συναινετικές προσημειώσεις θα εκδικάζονται στο κτίριο 4, αίθουσα 3, όπου λειτουργεί κλιματισμός.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Πειραιά, οι αιτήσεις Συναινετικής Ανάκλησης Προσημείωσης Υποθήκης δεν θα κατατίθενται προς συζήτηση κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2017 μέχρι και 31-8-2017. Έναρξη της διαδικασίας από 1-9-2017.
Επίσης γνωστοποιείται ότι κλειστό θα παραμείνει το αρχείο στη Νικήτα για την περίοδο από 26/7/2017 έως και 11/9/2017. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4288140-4.

Σχόλια