Δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Νομικής στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Στα πλαίσια Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών) προκηρύσσονται δέκα (10) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2017-08/08/2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια