Εγκύκλιος για την ένταξη των έμμισθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα στον ΕΦΚΑ

Εγκύκλιο (αρ.28) με θέμα «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν» εξέδωσε ο Ε.Φ.Κ.Α. Στην Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των τις διατάξεων των άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ΄, εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016, όσο αφορά τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου