Μετεγγραφές φοιτητών που έχουν διακριθεί σε αθλήματα (ΣτΠ)

Φοιτητής, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα τις Σέρρες, ζήτησε την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, για να επιτραπεί η μετεγγραφή του, στο αντίστοιχο τμήμα του ιδίου Α.Ε.Ι, με έδρα την Θεσσαλονίκη. 
Ειδικότερα, ο φοιτητής, με διάκριση στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, ζήτησε σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις περί μετεγγραφής φοιτητών-αθλητών που έχουν διακεκριμένες αθλητικές επιδόσεις σε κάποιο άθλημα, την μετεγγραφή του στο αντίστοιχο τμήμα Θεσσαλονίκης του ιδίου Α.Ε.Ι, καθώς το τμήμα εισαγωγής δεν περιελάμβανε στο πρόγραμμα σπουδών του, το άθλημα στο οποίο είχε διακριθεί, σε αντίθεση με το τμήμα στο οποίο ήθελε να μετεγγραφεί. 
Η νομοθεσία (άρθρο 47 του ν. 4373/2016) προβλέπει τη δυνατότητα μετεγγραφής σε αθλητές με διακεκριμένες αθλητικές επιδόσεις σε κάποιο άθλημα, ως εξής: «Αν το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
Στο σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου, υπήρξε η καταρχάς θετική εισήγηση από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), ωστόσο η διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ) πρόβαλε αντιρρήσεις ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης της μετεγγραφής, καθώς αμφότερα τα προαναφερόμενα Τ.Ε.Φ.Α.Α ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το γράμμα του νόμου προβλέπει την μετεγγραφή από Τμήμα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο αντίστοιχο πλησιέστερο άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
Ο Συνήγορος επισήμανε στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Θ, ότι η θέσπιση των ειδικότερων διατάξεων αποσκοπούν στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ενασχόλησης των αθλητών με το άθλημα στο οποίο έχουν σημειώσει την διάκριση (άθλημα ειδικότητας) και, ως εκ τούτου, η στενή γραμματική ερμηνεία με βάση τους γενικούς κανόνες περί μετεγγραφών, ουσιαστικά θα καταστρατηγούσε το πνεύμα των διατάξεων αυτών. 
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου ζητήθηκε γνωμοδότηση και εξεδόθη η υπ. αρ. 57/2017 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έκρινε την αιτούμενη μετεγγραφή νόμιμη, με αποτέλεσμα, την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την μετεγγραφή του ενδιαφερομένου φοιτητή εντός του τρέχοντος εξαμήνου. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γεώργιος Νικολόπουλος Ειδική επιστήμονας: Ευαγγελία Μαρκάκη). 

Σχόλια