Προσθήκη νέου άρθρου στον Ποινικό Κώδικα της Κύπρου για το Κίνητρο Προκατάληψης ως επιβαρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση και επιβολής ποινής

Μια ευρύτερη και πλέον δόκιμη διατύπωση για τα ρατσιστικά κίνητρα του δράστη αξιόποινης πράξης ως επιβαρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση και επιβολή ποινής από το Δικαστήριο εισάγει ο Νομοθέτης με την προσθήκη νέου άρθρου 35Α στον Ποινικό Κώδικα της Κύπρου. Ο νέος Νόμος 31(Ι)/2017 τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ως εξής: Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 35 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: «Κίνητρο προκατάληψης. 35Α. Το Δικαστήριο, στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του κατά την επιμέτρηση και επιβολή ποινής, δύναται να λαμβάνει υπόψη…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr