ΔΣΑ: Συμψηφισμός ετήσιας εισφοράς με μερίσματα του 2014

Το συμψηφισμό της ετήσιας εισφοράς του 2017 με ποσά μερισμάτων από το έτος 2014 αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Είναι γνωστό ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του ΔΣΑ εισέπρατταν εκ παραδρομής μειωμένες εισφορές έτους 2017, χωρίς αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, για λόγους ίσης μεταχείρισης αποφάσισε τα εξής :
Η οφειλόμενη εισφορά για το έτος 2017 ανέρχεται στα επίπεδα του 2015, σύμφωνα με τη ρητή  απόφαση του ΔΣ της 9.3.2016.
Να συμψηφιστούν με την οφειλόμενη εισφορά του τρέχοντος έτους τα ποσά των μερισμάτων από το Β΄ εξάμηνο του 2014 που δεν έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα.
Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά (για όσους έχουν ήδη καταβάλει την εισφορά έτους 2017) να μεταφερθεί ως πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, κατά περίπτωση για το προσεχές έτος".

Σχόλια