Απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης λόγω μη επαρκούς ένταξης στην κυπριακή κοινωνία (νομολογία)

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, απέρριψε έφεση Παλαιστινίου κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει την αίτηση πολιτογράφησής του στην Κύπρο. Ο Παλαιστίνιος είχε πάει στην Κύπρο το 1997
και παρέμεινε ως τις 31.12.2008 με προσωρινή άδεια ως φοιτητής σε ιδιωτικό κολέγιο. Το 2006 υπέβαλε αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης και η αίτησή του απερρίφθη λόγω της προσωρινής φύσεως, ως φοιτητής, της παραμονής του στην Κύπρο.  Γίνεται ειδικότερα λόγος…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια