Αντισυνταγματικός ο Νόμος 4327/2015 για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το ΣτΕ

Αντισυνταγματικός κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νόμος 4327/2015, βάσει του οποίου η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τον σύλλογο διδασκόντων
της σχολικής μονάδας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 διευθυντών σχολείων, οι οποίοι ζητούσαν την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του νέου τρόπου επιλογής διευθυντών.
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ (711/2016), ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντισυνταγματικός, αφενός, γιατί γίνεται με μυστική ψηφοφορία και, αφετέρου, γιατί διεξάγεται από τον σύλλογο διδασκόντων στον οποίο συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η διοίκηση των σχολικών μονάδων θα πρέπει «να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα συμβούλια διοίκησης) και με διαφανή διαδικασία».
Σύμφωνα με την απόφαση, με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι «δεν αξιολογούνται με αιτιολογία», ενώ η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή των υποψήφιων διευθυντών «δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή κατά τρόπο που να καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση, και άρα δεν είναι πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανοτέρων». (sofokleousin.gr)

Σχόλια